«Ύστερον δ' Ευξεινον κεκλήσθαι, των Ιώνων εν τη παραλία πόλεις κτισάντων»
Στράβων

 

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας: axenos.pontos@gmail.com

Eπισκεφθείτε τώρα τις ιστοσελίδες μας στο Facebook και Το Blog του Άξενου Πόντου